Home » Tarinat

Tarinat

KETTERÄN KAARINAN PUOLESTA!

Kaarinan kaltainen menestyvä kaupunki kehittyy jatkuvasti ja meidän velvollisuutemme on auttaa tässä tavoitteessa. Parhaiten se onnistuu avoimessa yhteistyössä niin kaupungin sisällä kuin naapurien kanssa.

Ketterä päätöksenteko ei myöskään tapahdu vain johtajien kabineteissa, vaan riittävä päätösvalta tulee olla siellä, missä työtä tehdään. Luonnollisesti päätösvallan mukana myös vastuu siirtyy, mikä kasvattaa osaamista ja luottamusta. Tämänkaltaista ketteryyttä tarvitaan myös oppimisessa ja terveydenhuollossa, jotta järjestelmä tukee lasta tai aikuista silloin, kun hän tukea tarvitsee.

Uskon, että kaikki haluaisivat tärkeiden päätösten tulevan nopeasti ja että päätöksen tekee asian parhaiten tuntevat henkilöt. Jos vaihtoehtona on kuukausittain kokoontuvan komitean tekemä päätös tai henkilökohtaisella tapaamisen yhteydessä tehtävä asiantuntijapäätös, valinta on helppo. Yksinkertainen on kaunista, kustannustehokasta ja ennen kaikkea inhimillistä.

Haluammeko maksaa vähemmän vankeinhoidosta?

Aloin pohtia paljonko yhteiskunnalle maksaa yksi vanki vuodessa. En löytänyt suoraa vastausta, mutta Rikosseuraamuslaitoksen toimintakertomuksesta sain kaivettua ainakin osan kuluista esille: Rikosseuraamuslaitoksen tilikauden 2019 kulut olivat 241,7 miljoonaa euroa. Vankeja oli keskimäärin päivässä 2952.

Yhden vangin kustannukset ovat noin 81 000 euroa vuodessa.

Ei ne suuret tulot vaan pienet menot, sanoo kansanviisaus. Yksinkertaisin tapa pienentää kustannuksia on vankien määrän vähentäminen. Suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) on noin 5-10 kertaa yleisempi vankien keskuudessa kuin väestössä. Nuorisovangeilla esiintyvyydeksi on arvioitu 30% ja aikuisilla vangeilla 26%. Artikkelissa vielä erikseen todetaan, että lapsuuden ADHD on vahva ennustetekijä rikolliselle käyttäytymiselle nuorena ja aikuisena.

Jos pystyisimme paremmin auttamaan niitä nuoria, joilla on ADHD, vangeilla pitäisi esiintyä tulevaisuudessa sitä vain saman verran kuin väestössä keskimäärin. Tämä tarkoittaisi yli 20% vähemmän vankeja tulevaisuudessa.

Vankeinhoito-kustannuksia tämä säästäisi 47,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Esimerkiksi koulunkäyntiavustajia tällä summalla palkkaisi lähes 1400. Nykyisten ikäluokkien koko on noin 50 000 lasta, ADHD:n esiintyvyys on noin 5% eli noin 2500 lasta ikäluokassa. Säästetyllä summalla jokainen ADHD-lapsi saisi koulunkäyntiavustajan, joka tukisi hänen lisäkseen vain yhtä muuta ADHD-lasta.

Pohdinta tehty. Toteutusta vaille valmis.